Hielpen Zaal

Selectie Hielpen zaal 1 2020/2021

teamfoto zaalteam

Leider: Jelmer Bokma

scorebord: Sjoerd Bokma

Wedstrijdavond (thuiswedstrijden): Woensdag 20:40 of 21:40 in de Sândobbe te Koudum

1. Ruurd Zijlstra

2. Sander Klaaren

3. Daniël Zweed

4. Freerk Blom

5. Fedde de Jong

6. Robin de Roos

7. Maicko Bottinga

8. Jelmer Bokma

9. Joost Houtsma

10. Remco Kuipers

11. Tim Kroon