Bestuur

Bestuur

Het bestuur van SV Hielpen wordt gevormd door: 

Voorzitter vacature  
Secretaris Jelmer Bokma 06-17028398
Penningmeester Wieger van Tuinen  
Wedstrijdsecretaris Roelof de Jong 06-15025077
Veld en materialen  Sjoerd Bokma 06-23496436
Jeugdbestuur    
  Wido Amsterdam  
  Age Amsterdam  
  Martje Nagelhout  
Wedstrijdsecretariaat jeugd  Egbert van Elselo 06-50867209
     
Belangrijkste man Willem Kroon 06-10713253