2 Elftal

Hielpen 2 seizoen 2021/2022

Leider: Fedde de Jong

Grensrechter: Douwe Bokma

1. Wieger van Tuinen

2. Roelof de Jong

3. Sander Mulder

4. Bouke Folkertsma

5. Jildert Ketelaar

6. Siebe de Koe

7. Gysbert de Koe

8. Jelmer van Dijk

9. Jurjen van Dijk

10. Freek de Jong

11. Jilles de Vries

12. Joost Houtsma

13. Antoine van Lierde

14. Jaap Kruis

15. Douwe van der Meulen

16. Jacob Heeres

17. Ian de Witte

18. Douwe Bokma